Projekty 

Wzrost konkurencyjności i rozwój PPUH TRAK poprzez uruchomienie nowoczesnej linii i wprowadzenie nowych produktów

Poziom dofinansowania z EFRR: 38,85%

Inwestycja została zrealizowana w okresie 01.04.2015 – 26.06.2015

Beneficjent: PPUH TRAK Sp. z o.o. Tomasz Kwaśnik Zdzisław Przerwa


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego