Kontakt

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE TRAK Spółka z o.o.
Garbatka Długa 1
26-930 Garbatka Letnisko


NIP 8121761475
REGON 672716198

KRS 0000381889 SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

tel. +48 486211110; +48 486211230

fax +48 486211112; +48 486211231


e-mail: trak1@trak-garbatka.pl, trak1@op.pl